Gimnáziumi képzés

Gimnáziumi képzés
A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Felkészíti tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására.
A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak fejlesztését, segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek feltárását, adjon módot tudásuk továbbépítésére, integrálására.
A tanulók valamennyi évfolyamon két idegen nyelvet tanulnak.
Első idegen nyelvként választható az angol és a német nyelv.
Második idegen nyelvként az angolt, németet, oroszt és a latint ajánljuk.
A természettudományos tárgyak óraszáma lehetővé teszi a felsőfokú oktatáshoz szükséges ismeretek elsajátítását.

Gimnáziumi osztályainkba azok jelentkezését várjuk, akik az érettségi után valamilyen felsőoktatási intézményben szeretnék tanulmányaikat folytatni, vagy érettségire épülő szakmát kívánnak szerezni, de még nem sikerült dönteniük.

Iskolánkban jelenleg és a 2017/2018-as tanévben is általános tantervű gimnáziumi képzés zajlik nappali tagozaton.
A diákok sokrétű érdeklődésének a következő emelt óraszámú lehetőségeket kínáljuk:

  • Emelt óraszámú idegen nyelv: valamennyi évfolyamon heti 5 órában tanítjuk az első és 4 órában tanítjuk a második idegen nyelvet. Diákjaink első idegen nyelvként az angol és német nyelvből választhatnak. Második idegen nyelvként az angol, német nyelven túl kínáljuk az orosz és latin nyelv lehetőségét is. Célunk diákjaink nyelvvizsgára és emelt szintű nyelvi érettségire történő felkészítése
  • Emelt óraszámú testnevelés: A gimnáziumi képzés követelményeinek és feltételeinek figyelembe vételével igyekszünk részt vállalni a sportélet támogatásában, versenyzők kinevelésében. Lehetővé tesszük a külső egyesületekben sportoló tanulók számára a tankötelezettség teljesítését. Diákjaink órakerete megegyezik a gimnáziumi kerettantervvel csupán a testnevelés óráknál figyelhető meg különbség, amíg más diáknak délelőtt heti 5 testnevelés órája van, nekik 3 testnevelés óra és 2 sportelmélet. További heti két órában délután sportági edzésen vesznek részt. Ez utóbbit teljesíthetik külső sportegyesületnél vagy az iskolánkban is. Mi számukra iskolai keretek között a labdarúgást, atlétikát tudjuk ajánlani.
  • Emelt óraszámú informatika utazás-turizmus tantárggyal: Diákjaink 4 éven keresztül tanulják heti 2 órában az informatikát, és heti 1 órában az utazás-turizmus tantárgyat. Célunk a tudatos utazói gondolkodás kialakítása, a széles körű informatikai ismeretek elsajátíttatása. Diákjainkat felkészítjük az ECDL-vizsgára. Tanulóink 5. (választható) érettségi tárgyként szívesen döntenek az informatika mellett, 6. tantárgyként pedig választhatják az utazás-turizmus tantárgyat.
  • Emelt óraszámú mozgókép és média: Tanulóink 4 éven keresztül heti 2 órában tanulják a mozgókép és média tantárgyat, amely feladatának tekinti a tudatos médiafogyasztó attitűdjének kialakítását. Ugyanakkor segít a mindennapi kommunikációs helyzetek sikeres megoldásában.
    Alapvető célunk a sikeres érettségi vizsga biztosítása, ezért a kötelező tantárgyakat valamennyi gimnáziumi osztályban magasabb óraszámban oktatjuk.