Munkatársak

Vezetőség

Tiszolci Józsefné igazgató matematika – fizika
Hörcsikné Balla Katalin általános igazgatóhelyettes történelem – népművelés
Poroszkáné Jeszenszki Beáta gyakorlati oktatás vezető egészségügyi szaktanár

Tantestület

Altenberger Vera német – idegenforgalmi tárgyak
Bekéné Zelencz Katalin egészségügyi szaktanár, szociálgerontológus
Biacsko István fizika – informatika – technika
Biacsko Istvánné történelem – orosz – német
Bodroginé Dócs Andrea német – idegenforgalmi tárgyak
Csizmadia János biológia – földrajz
Erdei Zoltán testnevelés
Frikker Krisztina fejlesztő pedagógus
Géczi István történelem – földrajz
Kababik Edina matematika
Kispál József fizika – kémia – informatika
Kispál Józsefné magyar – történelem – orosz
Kocsis Julianna biológia – kémia
Kocsis Károly matematika – fizika
Kosztyu Tibor testnevelés
Körmöndi Zoltán angol
Kőhalminé Bodnár Judit idegenforgalmi tárgyak
Mizsák Éva magyar – történelem
Müllerné Gulya Márta magyar – orosz – informatikus
könyvtáros
Pandák Andrea egészségügyi szaktanár
Pongrácz-Rubóczi Krisztina német
Pudlajner Nóra történelem – német
Ráczné Gócs Ivett magyar – történelem
Sáfrányosné Naár Mariann testnevelés
Timkó Erzsébet angol
Török Endre testnevelés – orosz
Törökné Skinti Gabriella magyar – német – orosz
Zámné Sivák Andrea földrajz – rajz

Óraadók a 2018/2019-es tanévben

Bányácski Árpád rendészet
Bodnár Miklósné egészségügyi tárgyak
Bodnárné Balabás Andrea egészségügyi tárgyak
Bodnárné Fodor Zsuzsanna szociális tárgyak
Dakos Jánosné szociális tárgyak
Filep Istvánné szociális tárgyak
Fodor Gizella rendészet
Jászter Beáta média
Kiss János rendészet
Kusperné Juszkó Beatrix egészségügyi tárgyak
Palatinusz Attila rendészet
Sallai-Györgyi Dóra egészségügyi tárgyak
Szabó Attila egészségügyi tárgyak
Szalai András angol nyelv
Szilvásiné Bernáth Judit egészségügyi tárgyak
Takácsné Csontos Tímea angol nyelv
Tóth Zsolt rendészet
Varga Enikő angol nyelv
Dr. Zsóri Katalin egészségügyi tárgyak

Irodai, adminisztratív dolgozók

Kövérné Oláh Krisztina munkaügyi ügyintéző
Molnár Linda gazdasági ügyintéző

Nevelő-oktató munkát közvetelenül segítők

Balláné Szulimán Zsuzsanna iskolatitkár
Perecsiné Barna Judit laboráns
Tar Miklós rendszergazda

Technikai dolgozók

Rutkai Csaba gondnok
Beregszászy Zsoltné
Kapéri István
Kendi Jánosné
Lukács Istvánné
Ocsenás Istvánné
Szabados Mátyásné
Sztecsák Tamás
Vidumánszki Miklósné