Munkatársak

Vezetőség

Tiszolci Józsefné igazgató matematika – fizika
Hörcsikné Balla Katalin általános igazgatóhelyettes történelem – népművelés
Kocsis Károly szakképzési igazgatóhelyettes matematika – fizika
Poroszkáné Jeszenszki Beáta gyakorlati oktatás vezető egészségügyi szaktanár

Tantestület

Altenberger Vera német – idegenforgalmi tárgyak
Bekéné Zelencz Katalin egészségügyi szaktanár, szociálgerontológus
Biacsko István fizika – informatika – technika
Biacsko Istvánné történelem – orosz – német
Bodroginé Dócs Andrea német – idegenforgalmi tárgyak
Csizmadia János biológia – földrajz
Erdei Zoltán testnevelés
Frikker Krisztina fejlesztő pedagógus
Géczi István történelem – földrajz
Györgyi Béláné magyar – angol
Kababik Edina matematika
Kispál József fizika – kémia – informatika
Kispál Józsefné magyar – történelem – orosz
Kocsis Julianna biológia – kémia
Kosztyu Tibor testnevelés
Körmöndi Zoltán angol
Kőhalminé Bodnár Judit idegenforgalmi tárgyak
Mizsák Éva magyar – történelem
Muha Mihály matematika
Müllerné Gulya Márta magyar – orosz – informatikus
könyvtáros
Perecsiné Barna Judit matematika – kémia
Pongrácz-Rubóczi Krisztina német
Pudlajner Nóra történelem – német
Ráczné Gócs Ivett magyar – történelem
Sáfrányosné Naár Mariann testnevelés
Timkó Erzsébet angol
Török Endre testnevelés –
orosz
Törökné Skinti Gabriella magyar – német – orosz
Varga Enikő angol
Zámné Sivák Andrea földrajz – rajz

Óraadók a 2017/2018-as tanévben

Bodnár Miklósné egészségügyi tárgyak
Bodnárné Balabás Andrea egészségügyi tárgyak
Dr. Estók József rendészet
Fekete Csilla ének-zene
Jászter Beáta média
Kanócz Mária szlovák
Dr. Kaselyák András egészségügyi tárgyak
Kiss János rendészet
Lénárt Józsefné egészségügyi tárgyak
Orehovszki Zoltán rendészet
Palicz Bence egészségügyi tárgyak
Sáfrányos György rendészet
Szabó Attila egészségügyi tárgyak
Dr. Varga-Szilágyi Zita egészségügyi tárgyak
Dr. Zsóri Katalin egészségügyi tárgyak

Irodai és adminisztratív dolgozók

Balláné Szulimán Zsuzsanna iskolatitkár
Kövérné Oláh Krisztina munkaügyi ügyintéző
Molnár Linda gazdasági ügyintéző
Tar Miklós rendszergazda

Technikai dolgozók

Beregszászy Zsoltné
Kapéri István
Kendi Jánosné
Lukács Istvánné
Ocsenás Istvánné
Szabados Mátyásné
Sztecsák Tamás
Rutkai Csaba
Vidumánszki Miklósné